Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

19. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím.


18. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Šťastní, kdo tě viděli a tvým přátelstvím byli vyznamenáni!


17. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Kde je Hospodin, Bůh Eliášův?"


16. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zabil jsi a zmocnil ses? Tak praví Hospodin: Na místě, kde lízali psi krev Nábotovu, budou psi lízat i krev tvou!


15. 6. 2020 11:47
Rubrika: Nezařazené

"Nedám ti dědictví po svých předcích."


15. 6. 2020 11:45
Rubrika: Nezařazené

„Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň!“


13. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ale vaše řeč ať je: ano, ano - ne, ne. Co je nad to, je ze Zlého.


12. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

“Nezcizoložíš.”


11. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

všichni máme účast na jednom chlebě


10. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka