Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

28. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jak je psáno u Ozeáše: ‚Lid, který není můj, povolám za svůj lid a Nemilovanou nazvu Milovanou.


27. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!


26. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?


25. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povoláni podle jeho rozhodnutí.


24. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Soudím totiž, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být na nás zjevena.


23. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.


22. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.


21. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.


20. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh je láska; kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.


19. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka