Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

18. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, neobleče tím spíše vás, malověrní?


17. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."


16. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nemůžete sloužit Bohu i majetku.


15. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává a ve vás bude.


14. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu...


13. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska.


12. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?


11. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboj se, synu, že jsme zchudli. Máš mnoho dobrého, jestliže se bojíš Boha..."


10. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin je dobrý, je záštitou v den soužení.


9. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Přetavím je, jako se taví stříbro, přezkouším je, jako se zkouší zlato."


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka