Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

8. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Budete požehnáním, až vás zachráním.


7. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ne mocí ani silou, nýbrž mým duchem, praví Hospodin zástupů.


6. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin podpírá všechny klesající a všechny sehnuté napřimuje.


5. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vyleji svého ducha na každé tělo.


4. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Já jsem tě poznal na poušti, ve vyprahlé zemi.


3. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bude věrnou jistotou tvé budoucnosti.


2. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.


1. 5. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou; z nejhlubšího podsvětí jsi vytrhl mou duši.


30. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo se třese před lidmi, ten klade sobě léčku.


29. 4. 2012 20:56
Rubrika: Nezařazené

V nikom jiném není spásy.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka