Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

6. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví.


5. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Starejte se jako pastýři o Boží stádce u vás, ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá.


4. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?


3. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."


2. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vždyť oči Páně hledí na spravedlivé a jeho uši jsou otevřeny jejich prosbám.


1. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jste svobodni, ale ne jako ti, jimž svoboda slouží za plášť nepravosti, nýbrž jako služebníci Boží.


29. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zdržujte se sobeckých vášní, které vedou boj proti duši, a žijte vzorně mezi pohany.


28. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdysi jste ‚vůbec nebyli lid‘, nyní však jste lid Boží; pro vás ‚nebylo slitování‘, ale nyní jste došli slitování.


27. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pozvedejte ruce ke svatyni, dobrořečte Hospodinu!


26. 2. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka