Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

7. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Co je zaseto v poníženosti, vstává v slávě. Co je zaseto v slabosti, vstává v moci.


6. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Buďte bdělí, stůjte pevně ve víře, buďte stateční a silní!


5. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.


4. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal.


3. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo chodí v temnotách, ten ať doufá v Hospodinovo jméno a opře se o svého Boha.


2. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Já jsem váš utěšitel. Proč se tedy bojíš člověka, jenž umírá, lidského syna, který je jak tráva?"


1. 4. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Amen, amen, pravím vám, jestliže pšeničné zrno nepadne do země a nezemře, zůstane samo.“


31. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Nechápete, že je pro vás lépe, aby jeden člověk zemřel za lid, než aby zahynul celý národ.“


30. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Věřte těm skutkům, abyste jednou provždy pochopili, že Otec je ve mně a já v Otci."


29. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Amen, amen, pravím vám, kdo zachovává mé slovo, nezemře navěky.“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka