Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

23. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Duch Hospodinův jest nade mnou; proto mne pomazal, abych přinesl chudým radostnou zvěst..."


22. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Proto přijímejte jeden druhého, tak jako Kristus k slávě Boží přijal vás.


21. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.


20. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

On mi řekl: „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla.“


19. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha.


18. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo však jedná podle pravdy, jde ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.


17. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Radujte se v Pánu vždycky, znovu říkám, radujte se!


16. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Co je platné, moji bratří, když někdo říká, že má víru, ale přitom nemá skutky?


15. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.


14. 3. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka