Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

6. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Janovo svědectví míří do černého. Toto je Syn Boží. Beránek Boží, který snímá hřích světa. Zkus si představit, že se Tě někdo ptá, kdo je to ten Ježíš, co vlastně udělal, proč je pro Tebe tak důležitý. Zformuluj si vlastní svědectví, Tvými vlastními…


5. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jan říká farizeům: „Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte...“ Pros o hlubší poznání Ježíše. Ať se Ti dá On sám poznat. Pros, ať Ti dá poznat svou lásku k Tobě, svoji péči o Tebe. Ať posílí Tvé srdce, naplní Tě odvahou.


4. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jan, ač prorok, vyznává, že Ježíš je větší. Je tím, kdo pročišťuje svůj mlat, svůj lid. I Ty jsi pozván/a vyznávat, že Ježíš je větší. A nejvíc právě v situacích, které tuto pravdu zdánlivě popírají.Mt 3,11-12 "3,11 Já vás křtím vodou k pokání; ale…


3. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš je králem. Přečti si dnešní text, zůstaň u verše, který Tě osloví.


2. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Tak tohle je síla. Není totiž vpravdě nic co by ho pohltilo. Může se ti stát ledacos, ale on je silou nade vše, o kterou se můžeš opřít. Tma ho nepohltila ani nepohltí.


1. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Společně se Zachariášem dnes můžeš děkovat Bohu. Přidej konkrétní díky z Tvého života.


31. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Co všechno řekl anděl Marii o Ježíši? Pomalu si pročti, kým toto dítě je. Tento Bůh, Syn Nejvyššího přijal naše lidství se všemi jeho omezeními. Stal se „jedním z nás“. Tento Syn stojí o to přebývat i v Tvém životě. Neštítí se ho, znovu a znovu se…


30. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dnes jsi svědkem setkání. Můžeš pozvat Marii do svého setkání s Hospodinem. Tu, která uvěřila jeho slovu, cele se spolehla na Boha. Maria byla obyčejná dívka. Moc dobře ví, co jsou to pochybnosti, temnota, pokušení. Ví, co je to být odsouzená a…


29. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Stačilo jediné ano a v jejím životě se začaly dít veliké věci.


28. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přiveď dnes k betlémským jeslím člověka, kterého „nepřijímáš“, se kterým „máš problém“, který Ti třeba ublížil nebo si s ním nerozumíš. Dovol Ježíši, aby se Tě dotknul, aby on sám jednal.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka