Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

9. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Vy jste světlo světa.


8. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.


7. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna…


6. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří dávali do pokladnice. "Varujte se učitelů Zákona! Chodí rádi v dlouhých řízách, mají rádi pozdravy na ulicích, první sedadla v synagogách a čestná místa na hostinách; vyjídají vdovám domy pod…


5. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

A lidé ve velkém počtu mu rádi naslouchali.Když Ježíš učil v chrámě, řekl: "Jak mohou učitelé Zákona tvrdit, že Mesiáš je syn Davidův?Ježíšovu výkladu Starého zákona lidé rádi a ve velkém počtu naslouchali. Jeho otevřenost má být pro nás vzorem.…


4. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Má duše je smutná až k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou!“ „To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít?"I naši kněží mají s Ježíšovou osamoceností své zkušenosti… Dokážu jim podat pomocnou ruku a povzbudit je, třeba jen slovem?Gn 22,9-18Žl…


3. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Ježíš jim řekl: "Jste na omylu, protože neznáte Písmo ani Boží moc."Bůh řekl: `Já jsem Bůh Abrahámův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův?' On není Bohem mrtvých, ale živých! Velmi se mýlíte! Bůh přesahuje podobně vykonstruované případy. Nevejde se do představ…


2. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a na nikoho nedbáš. On však prohlédl jejich pokrytectví, a proto jim odpověděl: "Co mě pokoušíte? Podejte mi denár, ať se podívám!" Ježíš se nedal nachytat. Prohlédl jejich pokrytectví. Ve chvílích, kdy budu zkoušen…


1. 6. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Kde jsi?“Hospodin Bůh se zeptal ženy: „Cos to udělala?“ Žena odpověděla: „Had mě svedl, a tak jsem jedla.“ Narušení vztahů, zničení přátelství mezi člověkem a Bohem. Ale dík souhlasu Panny Marie, nové Evy, je vše napraveno. Kéž nás jako Matka…


31. 5. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené | Štítky: Duch svatý

"Přijměte Ducha svatého!"„Pokoj vám! Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás.“(Jan 20,21)Každý z evangelistů vybírá některé události z doby po vzkříšení Krista, aby strhujícím vyprávěním poukázal na nejpodstatnější skutečnosti. Jan popsal setkání…


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka