Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

8. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pros Ducha Božího, ať tě on sám vede, ukáže ti, co máš Pánu odevzdat. Raduj se z jeho přítomnosti a nechej se naplnit jeho pokojem.


7. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jak je to s tvojí věrností ve věci, pro kterou jsi se rozhodl minulý týden?


5. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jak je to s tvojí věrností, pro kterou jsi se rozhodl předvčerejškem? Raduj se, že Ježíš je Králem.


4. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Týden modliteb za mládež - arcidiecéze olomoucká diecéze brněnská, královéhradecká, litoměřická a plzeňská 7. den – téma: Cíl je mojí nadějí MODLITBA Pane Ježíši Kriste, dobrý Pastýři všech, kdo v Tebe doufají, prosíme, naplň nás radostí a pokojem…


3. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíši Kriste, v životě se nám často vše mění a nemáme skoro žádnou jistotu. Dokonce ani svou upřímností před Tebou si nemůžeme být zcela jistí. Ty jsi však věrný a trpělivý a máš soucit s naší slabostí. Tím, že všechno bereš na sebe, otvíráš nám…


2. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dobrý Bože, děkujeme za všechny rozmanité dary, které od Tebe dostáváme. Prosíme, otevři naše srdce, aby do nich mohl vstoupit Duch Svatý, kterého jsi nám daroval. Jedině s jeho pomocí nalezneme vhodné prostředky, jak se k Tobě přiblížit, abys nás…


1. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pane Ježíši, přijď svým životodárným Duchem rozvinout dary vložené do každého člověka. Přijímáš nás s naším srdcem takovým, jaké je. Proč bychom čekali, až se naše srdce změní, abychom pak mohli jít za Tebou? Ty sám nás proměňuješ a také nám nabízíš…


31. 3. 2009 10:21
Rubrika: O Slově na den

Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti za dar víry, který jsi vložil do našich srdcí. Děkujeme za lásku, se kterou nás provázíš a stále znovu pozvedáš v hledáních, nejistotách i nezdarech. Svěřujeme do Tvých rukou všechny naše kroky, myšlenky, slova i…


30. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pane Ježíši, Ty jsi řekl: „Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ Vysvobodil jsi apoštola Pavla z jeho duchovní slepoty a naplnil jsi ho svým Duchem. Prosíme, veď nás skrze přijetí našich pádů a zranění k hlubšímu…


29. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Svatý Pavle, učiteli národů, tys byl na cestě osvícen jasem světla víry a tvá duše byla naplněna milostí Ducha Svatého. Probuď v našem společenství vnímavost pro hlas božského Mistra. Ať stále více nacházíme v Kristu Cestu, Pravdu a Život. Kéž světu…


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka