Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

28. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pane Ježíši Kriste, dobrý Pastýři všech, kdo v Tebe doufají, prosíme, naplň nás radostí a pokojem ve víře. Ať v Duchu Svatém sílí a roste naše naděje, abychom se spolu s ostatními odvážně a neúnavně přibližovali k cíli, kterým jsi Ty sám.


27. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíši Kriste, v životě se nám často vše mění a nemáme skoro žádnou jistotu. Dokonce ani svou upřímností před Tebou si nemůžeme být zcela jistí. Ty jsi však věrný a trpělivý a máš soucit s naší slabostí. Tím, že všechno bereš na sebe, otvíráš nám…


26. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dobrý Bože, děkujeme za všechny rozmanité dary, které od Tebe dostáváme. Prosíme, otevři naše srdce, aby do nich mohl vstoupit Duch Svatý, kterého jsi nám daroval. Jedině s jeho pomocí nalezneme vhodné prostředky, jak se k Tobě přiblížit, abys nás…


25. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pane Ježíši, přijď svým životodárným Duchem rozvinout dary vložené do každého člověka. Přijímáš nás s naším srdcem takovým, jaké je. Proč bychom čekali, až se naše srdce změní, abychom pak mohli jít za Tebou? Ty sám nás proměňuješ a také nám nabízíš…


24. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pane Ježíši Kriste, děkujeme Ti za dar víry, který jsi vložil do našich srdcí. Děkujeme za lásku, se kterou nás provázíš a stále znovu pozvedáš v hledáních, nejistotách i nezdarech. Svěřujeme do Tvých rukou všechny naše kroky, myšlenky, slova i…


23. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pane Ježíši, Ty jsi řekl: „Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.“ Vysvobodil jsi apoštola Pavla z jeho duchovní slepoty a naplnil jsi ho svým Duchem. Prosíme, veď nás skrze přijetí našich pádů a zranění k hlubšímu…


22. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Svatý Pavle, učiteli národů, tys byl na cestě osvícen jasem světla víry a tvá duše byla naplněna milostí Ducha Svatého.


21. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

I kdybys byl sám Hospodinův mezi všemi lidmi bude on tvojí ochranou a bude ti věrný. To platí i ve škole i e společnosti i v rodině.


20. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Přečti si dnešní text, nechej se vtáhnout do jeho děje. Stáváš se svědkem zvláštního setkání proroka, který „velmi horlil pro Hospodina“ a nyní mu jde o život, je vyčerpán, a Hospodina samotného. Nechej se jím zasáhnout, oslovit.


19. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Někdy můžeme „jen“ vylévat své srdce před Hospodinem. Všechno, co je v našem srdci má přijít před Boží tvář.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka