Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

13. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Zamysleme se nad těmito slovy... Máme i my takovou lásku?


12. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Znovu, možná poprvé si v tichu uvědom, že Bůh nečeká na Tvé dokonalé jednání, na Tvé bezchybné plnění zákona. Čeká, až se skutečně opřeš o jeho Syna, až uvěříš, že on nesl i Tvé viny a zrady. Že to, že jsi před Bohem spravedlivý, je nezasloužený…


11. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jaká je smutná pravda o nás? Jak jsme ospravedlňováni?


10. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš si nevolí vyjímečné osobnosti. Povolává a zve obyčejné rybáře, celníky.....obyčejné úředníky, studenty, programátory, inženýry, učitele, faráře, brigádníky, pokladní, údržbáře, uklízečky, zdravotní sestry, lékaře...


9. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Koho si Ježíš volí.... Toho, jenž pronásledoval jeho učedníky....I Ananiáše povolal Bůh. Konkrétně k tomu, aby skrze něj byl Pavlovi vrácen zrak. I Ananiáš měl zprvu strach, ale poslechl svého Pána a ne svůj strach.


8. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Možná si připadáš příliš mladý/á, nezkušený/á. Ani to pro Hospodina není problém, spolehneš-li se na něj.


7. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Připadáš si velký dokonalý nebo slabý příliš mladý. To co je tu vybráno, jeto, co je ochotné být závislé na Bohu, jímž se to stává silnější než cokoliv lidského.


6. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jaký je ten důvod, díky kterému může Gedeón zvítězit nad Midjánci? Tato pravda je stále platná. Bůh si Tě může použít k čemukoli, budeš-li s ním.


5. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mojžíšova reakce na Boží povolání má od nadšení rozhodně daleko.


4. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jeden dost jasný text o tom, koho si Bůh volí.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka