Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

9. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh Tě vyzbrojuje. Co pro Tebe znamenají jednotlivé věci, jimiž Tě Bůh vyzbrojuje? Jak jim rozumíš?


8. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pavel ukazuje rozdíl mezi životem z Ducha a životem podle lidské svévole. Kdo nebo co vládne Tvému životu? Kdo chceš aby mu vládl?


7. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Duch Boží v Tobě už teď zůstává...


6. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jaké zaslíbení je v J 14,16 a J 14,26 ?


5. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jsi svatý v jeho očích už teď, tak tomu podřiď to co žiješ.


4. 12. 2008 0:03
Rubrika: O Slově na den

Ať tomu rozumíme či ne, zdá se, že Bůh to vážně dokáže přetvořit a učinit nové i když je to slabé, aspoň to slibuje.


3. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Celý dnešní text si přečti v jednotném čísle, několikrát. Dovol Ježíši, aby skrze Pavlova slova promluvil i k Tobě.


2. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dnešní text mluví o vzkříšení, o Otcově mocném působení. Jako závěr dnešní chvíle ztišení přijmi modlitbu, která je od verše 17. do 19. Přečti si tyto verše v jednotném čísle. Apoštol Pavel se modlí i za Tebe.


1. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dar Syna, kterého nám Otec dal, nezůstal jen u malého dítěte ve stáji. Bůh šel mnohem dál.


30. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pročti si několikrát dnešní úryvek a zůstaň u verše, který Tě osloví.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka