Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

7. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Duch Boží v Tobě už teď zůstává...


6. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jaké zaslíbení je v J 14,16 a J 14,26 ?


5. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jsi svatý v jeho očích už teď, tak tomu podřiď to co žiješ.


4. 12. 2008 0:03
Rubrika: O Slově na den

Ať tomu rozumíme či ne, zdá se, že Bůh to vážně dokáže přetvořit a učinit nové i když je to slabé, aspoň to slibuje.


3. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Celý dnešní text si přečti v jednotném čísle, několikrát. Dovol Ježíši, aby skrze Pavlova slova promluvil i k Tobě.


2. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dnešní text mluví o vzkříšení, o Otcově mocném působení. Jako závěr dnešní chvíle ztišení přijmi modlitbu, která je od verše 17. do 19. Přečti si tyto verše v jednotném čísle. Apoštol Pavel se modlí i za Tebe.


1. 12. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Dar Syna, kterého nám Otec dal, nezůstal jen u malého dítěte ve stáji. Bůh šel mnohem dál.


30. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Pročti si několikrát dnešní úryvek a zůstaň u verše, který Tě osloví.


29. 11. 2008 7:47
Rubrika: O Slově na den

Nechej na sebe dolehnout dnešní text, se vším, co z něj vyplývá. Dovol, aby zvítězil v Tvém srdci.


27. 11. 2008 2:42
Rubrika: O Slově na den

Pokud víš o něčem, co svazuje Tvůj život, co Tě drtí, tíží, s čím si nevíš rady, co Ti bere svobodu, odevzdej to vše Tomu, který jediný dává pravou svobodu. Tomu, který Tě skutečně může osvobodit.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka