Denní zamyšlení s Písmem

Archiv

26. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ztiš se před Pánem. Naslouchej, jak Duch, který je v Tvém srdci, volá k Otci. Přidej se k tomuto volání.


25. 11. 2008 10:08
Rubrika: O Slově na den

Naplnil se čas a Bůh se narodil jako malé bezbranné dítě.


24. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš skutečně zvítězil nad každou temnotou. Nemáš důvod ke strachu.


23. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Chodit ve světle není tvoje dokonalost (bezhříšnost), ale tvoje pravdivost a věrnost.


22. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Vzpomeň si na konkrétní věc, situaci, setkání... kterou Ti Hospodin v posledních dnech daroval. Vděčnost za Boží skutky vyjadřuje i dnešní žalm.


21. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš svůj život dal, protože miloval. To nebylo zalíbení ve smrti, ale v člověku a shoda s Otcem.


20. 11. 2008 0:33
Rubrika: O Slově na den

Ježíš věděl, že jej čeká smrt, přesto šel...


19. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Říkali mu rabbi, měl autoritu, byl jejich „vůdcem.“ Co bylo charakteristické pro tuto Ježíšovu autoritu a k čemu vybízel též učedníky?


18. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

Proč si Ježíš vyvolil učedníky?


17. 11. 2008 0:00
Rubrika: O Slově na den

V čem spočívalo veřejné působení Pána Ježíše?


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka