Denní zamyšlení s Písmem
6. 12. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Dnes jsme viděli něco podivuhodného!"


5. 12. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Připravte cestu Pánu


4. 12. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Viděl zástupy a bylo mu jich líto.


3. 12. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

V ten den prohlédnou oči slepých.


2. 12. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hospodin je skála navěky


1. 12. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Zničí smrt navždy, Pán, Hospodin, setře slzy z každé tváře.


30. 11. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Oni hned nechali sítě a následovali ho.


29. 11. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Takovou víru jsem v izraelském národě nenašel u nikoho.


28. 11. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou.


27. 11. 2021 0:00
Rubrika: Nezařazené

Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka