Denní zamyšlení s Písmem

24. 12. 2014

24. 12. 2014 0:00
Rubrika: Nezařazené

Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele!


Jeho otec Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a takto prorocky promluvil:
„Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid
a vzbudil nám mocného spasitele z rodu Davida, svého služebníka,
jak mluvil ústy svatých proroků od pradávna;
zachránil nás od našich nepřátel a z rukou všech, kteří nás nenávidí,
slitoval se nad našimi otci a rozpomenul se na svou svatou smlouvu,
na přísahu, kterou učinil našemu otci Abrahamovi, že nám dá,
abychom vysvobozeni z rukou nepřátel a prosti strachu
jej zbožně a spravedlivě ctili po všechny dny svého života.
A ty, synu, budeš nazván prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem, abys mu připravil cestu
a dal jeho lidu poznat spásu v odpuštění hříchů,
pro slitování a milosrdenství našeho Boha, jímž nás navštíví Vycházející z výsosti,
aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.“

/Lk 1,67-79/

Hledej Pána v jeslích,
hledej ho tam, kde ho nikdo nehledá,
v těch, kdo jsou chudí, prostí a nepatrní.
Nehledej ho v třpytu světel velkoměst,
nehledej ho v tom, co je pouhé zdání.
Nehledej ho v pohanském systému,
který se nám neustále vnucuje.
Hledej ho ve věcech, kde bys ho nehledal,
v tom, co tě překvapuje.

(Jorge Mario Bergoglio – Hledej Pána v jeslích, KNA 2013)

Projevila se Boží dobrota, která přináší spásu všem lidem!

 

Zdroj: Průvodce adventem 2014, připravila brněnská diecéze

 

Zobrazeno 1144×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka