Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Prosinec 2010

31. 12. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.


28. 12. 2010 23:55
Rubrika: O Slově na den

Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle tvého slova.


21. 12. 2010 0:23
Rubrika: O Slově na den

I vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se toho nenadějete.


18. 12. 2010 0:32
Rubrika: O Slově na den

Je přece lépe, abyste trpěli za dobré jednání, bude-li to snad vůle Boží, než za zlé činy.


17. 12. 2010 1:26
Rubrika: O Slově na den

Vy jste světlo světa.


16. 12. 2010 11:24
Rubrika: O Slově na den

Kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm


13. 12. 2010 23:47
Rubrika: O Slově na den

Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.


12. 12. 2010 0:02
Rubrika: O Slově na den

A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.


12. 12. 2010 0:01
Rubrika: O Slově na den

A kdo přijme jediné takové dítě ve jménu mém, přijímá mne.


11. 12. 2010 0:57
Rubrika: O Slově na den

„Jaké je to slovo, že v moci a síle přikazuje nečistým duchům a oni vyjdou!“


  • 1
  • 2

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka