Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Říjen 2011

31. 10. 2011 15:52
Rubrika: O Slově na den

Ježíš jim řekl: „Pokoj vám. Jako mne poslal Otec, tak já posílám vás.“


30. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. Miluj svého bližního jako sám sebe.


29. 10. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Uslyšel můj hlas ze svého chrámu, mé volání proniklo až k jeho sluchu.


28. 10. 2011 7:19

A ukázalo se veliké znamení na nebi: Žena oděná sluncem, s měsícem pod nohama a s korunou dvanácti hvězd kolem hlavy.


27. 10. 2011 7:42

Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.


26. 10. 2011 0:00

Když nastal den Letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.


25. 10. 2011 0:00

Potom je vyvedl až k Betanii, zvedl ruce a požehnal jim; a když jim žehnal, vzdálil se od nich a byl nesen do nebe.


24. 10. 2011 0:00

Když uplynula sobota, Marie z Magdaly, Marie, matka Jakubova, a Salome nakoupily vonné masti, aby ho šly pomazat.


21. 10. 2011 0:00

Ježíš věděl, že vše je již dokonáno; a proto, aby se až do konce splnilo Písmo, řekl: „Žízním.“


20. 10. 2011 0:00

Nesl svůj kříž a vyšel z města na místo zvané ‚Lebka‘, hebrejsky Golgota.


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka