Denní zamyšlení s Písmem
14. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Co tedy Bůh spojil, člověk nerozlučuj!


13. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže každý svému bratru ze srdce neodpustíte.


12. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce.


11. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Varujte se, abyste nikým z těchto nepatrných nepohrdali.


10. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Jestliže mi kdo slouží, Otec ho zahrne poctou.


9. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

To jsem já, nebojte se!


8. 8. 2020 19:32
Rubrika: Nezařazené

Nyní napravte své cesty a své skutky, poslouchejte Hospodina, svého Boha…


8. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

nic vám nebude nemožné


7. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě!


6. 8. 2020 0:00
Rubrika: Nezařazené

„To je můj milovaný Syn, v něm mám zalíbení; toho poslouchejte!“


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka