Denní zamyšlení s Písmem
28. 2. 2024 7:39
Rubrika: Nezařazené

Můžete pít kalich, který já budu pít?


27. 2. 2024 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.


26. 2. 2024 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť jakou mírou měříte, takovou se naměří zas vám.


25. 2. 2024 0:00
Rubrika: Nezařazené

V tvém potomstvu budou požehnány všechny národy země za to, že jsi mě poslechl.


24. 2. 2024 0:00
Rubrika: Nezařazené

Mojžíš řekl lidu:


23. 2. 2024 0:00
Rubrika: Nezařazené

Nebude se vzpomínat na žádné jeho nepravosti, které spáchal.


22. 2. 2024 0:00
Rubrika: Nezařazené

Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha!“


21. 2. 2024 2:36
Rubrika: Nezařazené

Vstal ze svého trůnu, odhodil svůj háv, oblékl se do žínice a sedl si do popela.


20. 2. 2024 0:00
Rubrika: Nezařazené

Tak se stane s mým slovem


19. 2. 2024 6:04
Rubrika: Nezařazené

Suď svého bližního spravedlivě!


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka