Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Listopad 2010

30. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle a není nikomu kamenem úrazu


29. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Miluj svého bližního jako sám sebe!


28. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Vidím tvá nebesa, dílo tvých prstů, měsíc a hvězdy, jež jsi tam upevnil


27. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.


26. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Ježíš jí řekl: „Já jsem to – ten, který k tobě mluví.“


25. 11. 2010 0:48
Rubrika: O Slově na den

A proto skrze něho zní i naše ‚Amen‘ k slávě Boží.


24. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Ale ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.


23. 11. 2010 0:52
Rubrika: O Slově na den

A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi.


22. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha.


14. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.


  • 1
  • 2

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka