Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Říjen 2015

31. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Ze všech stran jsi mi štítem, tys má sláva, zvedáš mi hlavu.“


30. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.“


29. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas.“


28. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Jako když oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat svým protivníkům své jméno.“


27. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Modlitba chudého proniká oblaka a nezastaví se, dokud tam nedojde.“


26. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

„Jako oheň spaluje suché roští a uvádí do varu vodu, tak dáš poznat protivníkům své jméno.“


25. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Hospodine, tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno."


24. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Věrný přítel je pevná ochrana, kdo ho našel, nalezl poklad."


23. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Přioděj se pláštěm spravedlnosti od Boha, vlož si na hlavu čelenku slávy Věčného."


22. 10. 2015 0:00
Rubrika: Nezařazené

"Zavolal je a odpověděly: „Zde jsme“; zazářily jásavě vstříc svému Stvořiteli."


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka