Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Listopad 2009

1. 12. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

2.den Mt 24,3-14 3Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli: „Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“


30. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1.den Ž 42 1Pro předního zpěváka. Poučující, pro Kórachovce.


29. 11. 2009 23:59

Advent je časem očekávání. Snaží se nás probrat do reality. Do reality toho, že jako křesťané stále očekáváme Kristův druhý příchod. Náš život má být skutečně žitým očekáváním Krista. Nevíme, kdy se náš Pán vrátí a tak máme být kdykoli připraveni.…


29. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

7.den Vyber si text, který Tě oslovil


28. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Žd 3,6-9 Kristus však jako Syn je nad celým Božím domem. A tímto Božím domem jsme my, pokud si až do konce zachováme smělou jistotu a radostnou naději.


27. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

J 7,37-39 V poslední, velký den svátků Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije!


26. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

1Kor 12,12-27 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.


25. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mt 28,20 20a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku. “


24. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Mt 6,5-8 A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen, pravím vám, už mají svou odměnu.


23. 11. 2009 23:59

Učinit Ježíše svým Pánem, středem svého života, znamená věnovat mu svůj čas, setkávat se s ním. V modlitbě, ale též v těch druhých. PONDĚLÍ J 20,19-23 Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka