Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Listopad 2011

1. 12. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Nebo proč jste vyšli? Vidět proroka? Ano, pravím vám, a víc než proroka."


30. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Ale ten, který přichází za mnou, je silnější než já – nejsem hoden ani toho, abych mu zouval obuv."


29. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

"Neste tedy ovoce, které ukazuje, že činíte pokání."


28. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

„Připravte cestu Páně, vyrovnejte mu stezky!“


27. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Za těch dnů vystoupil Jan Křtitel a kázal v judské poušti: „Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské.“


26. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože!


25. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin vrátí Jákobovi důstojnost, důstojnost, jaká patří Izraeli. Potřeli jej vetřelci, zničili jeho odnože.


24. 11. 2011 0:00
Rubrika: O Slově na den

Tehdy z tvého středu odstraním tvé pyšné rozjařence a nepřipustím, aby ses opět začalo povyšovat na mé svaté hoře.


23. 11. 2011 8:36
Rubrika: O Slově na den

Nikdy nesvěřuj druhému, co ti bylo důvěrně sděleno, a nebude ti to nikdy na újmu.


22. 11. 2011 9:35
Rubrika: O Slově na den

Bratři a pomocníci mohou podepřít v čas soužení, ale nad to obojí přinesou záchranu skutky milosrdenství.


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka