Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Prosinec 2012

31. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí.


30. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti.


29. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy.


28. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

V tomto posledním čase k nám Bůh promluvil ve svém Synu.


27. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Poznáte, že já jsem Hospodin, až otevřu vaše hroby a vyvedu vás z hrobů, můj lide.


26. 12. 2012 0:01
Rubrika: Nezařazené

Tebe budu vyvyšovat, vzdávat chválu tvému jménu, neboť činíš podivuhodné věci.


25. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Neboť u Boha není nic nemožného.


24. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Aby se zjevil těm, kdo jsou ve tmě a stínu smrti, a uvedl naše kroky na cestu pokoje.


23. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Blahoslavená, která uvěřila, že se splní to, co jí bylo řečeno od Pána.


22. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo vytrvá až do konce, bude spasen.


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka