Denní zamyšlení s Písmem

Archiv Prosinec 2012

21. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Položila jej do jeslí, protože se pro ně nenašlo místo pod střechou.


20. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Hle, stojím přede dveřmi a tluču.


19. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Poznáš, že já jsem Hospodin, že se nezklamou ti, kdo skládají svou naději ve mne.


18. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Máš-li málo, neboj se prokazovat milosrdenství i z mála.


17. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin?


16. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Bratři! Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!


15. 12. 2012 9:42
Rubrika: Nezařazené

Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno.


14. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Váš Otec přece ví, že to potřebujete.


13. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící.


12. 12. 2012 0:00
Rubrika: Nezařazené

Kdo z vás může jen o píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?


Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka