Denní zamyšlení s Písmem

11.1.2009

11. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jan byl skutečným ukazatelem na Ježíše. Na koho ukazuješ Ty? Kdo je pro Tebe ukazatelem na Ježíše? Pros dnes Ježíše, aby Tě učinil svým ukazatelem, aby jsi se nebál/a svědčit o něm, aby jsi se nestyděl/a za to, že jsi křesťan/ka.


 J 3,22-30 

 "3,22 Potom Ježíš odešel se svými učedníky do judské země; tam s nimi pobýval a křtil.
3,23 Také Jan křtil v Ainon, blízko Salim, protože tam byl dostatek vody; lidé přicházeli a dávali se křtít.
3,24 To bylo ještě před Janovým uvězněním.
3,25 Mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o očišťování.
3,26 Přišli k Janovi a řekli mu: "Mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž jsi vydal dobré svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu."  
3,27 Jan odpověděl: Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe.
3,28 Vy sami jste svědkové, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce.
3,29 Ženich je ten, kdo má nevěstu. Ženichův přítel, který u něho stojí a čeká na jeho rozkaz, upřímně se raduje, když uslyší ženichův hlas. A tak je má radost dovršena.
3,30 On musí růst, já však se menšit."

                                                                              zdroj: jump.cho.cz 

Sdílet

Komentáře

sýkorka On musí růst, já se však menšit...síla..

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka