Denní zamyšlení s Písmem

3.1.2009

3. 1. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Ježíš je králem. Přečti si dnešní text, zůstaň u verše, který Tě osloví.


Mt 2,1-12  

"2,1 Když se narodil Ježíš v judském Betlémě za dnů krále Heroda, hle, mudrci od východu se objevili v Jeruzalémě a ptali se:
2,2 "Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit."
2,3 Když to uslyšel Herodes, znepokojil se a s ním celý Jeruzalém;
2,4 svolal proto všechny velekněze a zákoníky lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit.
2,5 Oni mu odpověděli: "V judském Betlémě; neboť tak je psáno u proroka:
2,6 'A ty Betlémě v zemi judské, zdaleka nejsi nejmenší mezi knížaty judskými, neboť z tebe vyjde vévoda, který bude pastýřem mého lidu, Izraele.'"
2,7 Tehdy Herodes tajně povolal mudrce a podrobně se jich vyptal na čas, kdy se hvězda ukázala. Potom je poslal do Betléma a řekl:  
2,8 "Jděte a pátrejte důkladně po tom dítěti; jakmile je naleznete, oznamte mi, abych se mu i já šel poklonit."
2,9 Oni krále vyslechli a dali se na cestu. A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě.
2,10 Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.
2,11 Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary - zlato, kadidlo a myrhu.
2,12 Potom, na pokyn ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinudy odcestovali do své země."


                                                                         zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 1157×

Komentáře

Maniik

Když spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí.

Markéta Pavelková

souhlasim s Maniik - taky mě zaujal tento:-)

langer-hans

..."přišli jsme se mu poklonit."

majkiii

"Kde je ten právě narozený král Židů? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit." :)

vojtec

znepokojil se a s ním celý Jeruzalém

Zobrazit 5 komentářů »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka