Denní zamyšlení s Písmem

9.1.2009

9. 1. 2009 15:46
Rubrika: O Slově na den

Ježíš není superman z jiného světa. Stal se člověkem z masa a kostí. Prožíval pokušení,stál pod útokem pochybností, zneužití své moci. Tvé pokušení a zkoušky mu nejsou cizí. 


Mt 4,1-11  

"4,1 Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla.
4,2 Postil se čtyřicet dní a čtyřicet nocí, až nakonec vyhladověl.
4,3 Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: "Jsi-li Syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby."
4,4 On však odpověděl: "Je psáno: 'Ne jenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst.'"
4,5 Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu
4,6 a řekne mu: Jsi-li Syn Boží, vrhni se dolů; vždyť je psáno: 'Svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen'!"  
4,7 Ježíš mu pravil: "Je také psáno: 'Nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého.'"
4,8 Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu
4,9 a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět."
4,10 Tu mu Ježíš odpoví: "Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: 'Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.'"
4,11 V té chvíli ho ďábel opustil, a hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho."

                                                                       zdroj: jump.cho.cz 

Sdílet

Komentáře

Ester no, hm, Ježíš není superman, moje zkoušky mu nejsou cizí... Jak se ale říká někomu, kdo vždycky obstál?

Filip Jojo, růženec a půst, prý velice silné zbraně proti zlému. On se postil 40 dní a 40 nocí Ester, to se nemůžeš divit...jinak hodně aktuální text pro mne...:-)

Ester Filip: No on byl hlavně syn Boží, tedy Bůh i člověk zároveň.... A když je člověk i Bůh, tak se není co divit, že nikdy neselže.... U něj to asi nebude "jen" tím postem a modlitbou....

zdis Ester: Nedovedu si představit, že by superman na sebe nechal plivat, nechal se mlátit, posmívat, nechal se nahý přibít na kříž. Že by dovolil, aby se čumilové dívali jak v křečích a úzkosti umírá, opuštěný i od toho, na kterém mu nejvíc záleželo. A to ne pro vlastní uspokojení, ale abychom nemuseli nést plné důsledky našich selhání. A nejvíc Ho obdivuju za to, že mi má selhání nikdy nevyčítá.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka