Denní zamyšlení s Písmem

23.2.2009

23. 2. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Hospodin skrze proroka volá svůj lid, aby si vzpomněl na Boží skutky, zda vůči nim někdy byl Bůh nevěrný. Udělej si dnes čas, rozvzpomeň se na Boží věrnost k Tobě, na jeho skutky ve Tvém životě. Děkuj mu. On je Bohem, ke kterému stojí za to se vracet, stále znova.


 Mich 6,1-8 

6,1 Slyšte nyní, co praví Hospodin: Povstaň, veď soud s horami, nechť slyší pahorky tvůj hlas!
6,2 Slyšte Hospodinův spor, hory i nepohnutelné základy země! Hospodin vede spor se svým lidem, činí výtky Izraeli:
6,3 Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi.
6,4 Vždyť jsem tě vyvedl z egyptské země, vykoupil jsem tě z domu otroctví, poslal jsem před tebou Mojžíše, Árona a Mirjam.
6,5 Lide můj, jenom si vzpomeň na záměr Baláka, krále moábského, a co mu odpověděl Bileám, Beórův syn, jak jsi pak táhl od Šitímu do Gilgálu, abys pochopil Hospodinovy spravedlivé činy.  
6,6 "Jak předstoupím před Hospodina? S čím se mám sklonit před Bohem na výšině? Mohu před něj předstoupit s oběťmi zápalnými, s ročními býčky?
6,7 Cožpak má Hospodin zalíbení v tisících beranů, v deseti tisících potoků oleje? Což smím dát za svou nevěrnost svého prvorozence, v oběť za svůj hřích plod svého lůna?"
6,8 Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré a co od tebe Hospodin žádá: jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem.
 

zdroj: jump.cho.cz  

Sdílet

Komentáře

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka