Denní zamyšlení s Písmem

12.3.2009

12. 3. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jedna z konkrétních věcí, jak se projevuje naše láska k těm druhým.


 Mt 18,21-35 

18,21 Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu: "Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zhřeší? Snad až sedmkrát?"
18,22 Ježíš mu odpověděl: "Pravím ti, ne sedmkrát, ale až semdesátkrát semkrát."
18,23 "S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty do svých služebníků.
18,24 Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven.
18,25 Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu.
18,26 Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil: 'Měj se mnou strpení, a všecko ti vrátím!'
18,27 Pán se ustrnul na oním služebníkem, propustil ho a dluh mu odpustil.
18,28 Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen sto denárů; chytil ho za krk a křičel: 'Zaplať mi, co jsi dlužen!'  
18,29 Jeho spolusluženík mu padl k nohám a prosil ho: 'Měj se mnou strpení, a zaplatím ti to!'
18,30 On však nechtěl, ale šel a dal ho do vězení, dokud nezaplatí dluh.
18,31 Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili; šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo.
18,32 Tu ho pán zavolal a řekl mu: 'Služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mne prosil;
18,33 neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jako jsem se já smiloval nad tebou?'
18,34 A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. -
18,35 Tak bude jednat s vámi i můj nebeský Otec, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru."
 

zdroj: jump.cho.cz 

Zobrazeno 1084×

Komentáře

mariajana

Ze srdce odpustit tomu, kdo se proti mne prohřešil... znamená to snad zapomenout a už nikdy na křivdu nevzpomínat? Lidsky to není možné.<br />
Ne. Ze srdce odpustit znamená vlastně pochopit druhého, dále pak před sebou i před druhými jeho jednání omlouvat a věřit, že k němu nemusela vézt jen a jen zášť, uvědomit si, že on třeba nevěděl...<br />
věřit, že by jednal jinak, kdyby to uměl (kdyby k tomu byl veden, kdyby si něco uvědomil...). Prostě mu nepřisuzovat zlý úmysl.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka