Denní zamyšlení s Písmem

20.4.2009

20. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Bůh může člověku převrátit život vzhůru nohama. Úplně změnit jeho dosavadní plány, představy, hodnoty... Záleží na tobě, zda jsi ochoten to risknout.


Sk 9,1-19

9,1 Saul nepřestával vyhrožovat učedníkům Páně a chtěl je vyhladit. Šel proto k veleknězi
9,2 a vyžádal si od něho doporučující listy pro synagógy v Damašku, aby tam mohl vyhledávat muže i ženy, kteří se hlásí k tomu směru, a přivést je v poutech do Jeruzaléma.
9,3 Na cestě, když už byl blízko Damašku, zazářilo kolem něho náhle světlo z nebe.
9,4 Padl na zem a uslyšel hlas: "Saule, Saule, proč mě pronásleduješ?"
9,5 Saul řekl: "Kdo jsi, Pane?" On odpověděl: "Já jsem Ježíš, kterého ty pronásleduješ.
9,6 Vstaň, jdi do města a tam se dovíš, co máš dělat.
9,7 Muži, kteří ho doprovázeli, zůstali stát a nebyli schopni slova; slyšeli sice hlas, ale nespatřili nikoho.
9,8 Saul vstal ze země, otevřel oči, ale nic neviděl. Museli ho vzít za ruce a dovést do Damašku.
9,9 Po tři dny neviděl, nic nejedl a nepil.
9,10 V Damašku žil jeden učedník, jménem Ananiáš. Toho Pán ve vidění zavolal: "Ananiáši!" On odpověděl: "Zde jsem, Pane."
9,11 Pán mu řekl: "Jdi hned do ulice, která se jmenuje Přímá, a v domě Judově vyhledej Saula z Tarsu. Právě se modlí
9,12 a dostalo se mu vidění, jak k němu vchází muž jménem Ananiáš a vkládá na něj ruce, aby opět viděl."
9,13 Ananiáš odpověděl: "Pane, mnoho lidí mi vyprávělo o tom člověku, kolik zla způsobil bratřím v Jeruzalémě.
9,14 Také zde má od velekněží plnou moc zatknout každého, kdo vzývá tvé jméno."
9,15 Pán mu však řekl: "Jdi, neboť on je mým nástrojem, který jsem si zvolil, aby nesl mé jméno národům i králům a synům izraelským.
9,16 Ukáži mu, co všechno musí podstoupit pro mé jméno."
9,17 Ananiáš šel, vstoupil do toho domu, vložil na Saula ruce a řekl: "Saule, můj bratře, posílá mě k tobě Pán - ten Ježíš, který se ti zjevil na tvé cestě; chce, abys opět viděl a byl naplněn Duchem svatým."
9,18 Tu jako by mu s očí spadly šupiny, zase viděl a hned se dal pokřtít.
9,19 Pak přijal pokrm a síla se mu vrátila. S damašskými učedníky zůstal Saul několik dní

zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 1203×

Komentáře

mariajana

Stále znovu a znovu se odehrává nádherná skutečnost, že Bůh si může probudit i kameny. <br />
Plňme Jeho vůli horlivě, ať nemusí probouzet kameny i místo nás. Jak bychom potom před ním stanuli, kdybychom nemohli říct ani: plnil jsem si své povinnosti?

Beatrice

Hustééé... Někde jsem četla, že si ani neumíme představit jak úžasný by byl náš život, kdybychom se dokázali plně odevzdat do Boží vůle - ale fakt naplno - bez toho vlastního...

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka