Denní zamyšlení s Písmem

7.4.2009

7. 4. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jak je to s tvojí věrností ve věci, pro kterou jsi se rozhodl minulý týden?


Iz 58,1-6

58,1 "Volej z plna hrdla, bez zábran! Rozezvuč svůj hlas jako polnici! Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy.
58,2 Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost a řád svého Boha neopouští; na spravedlivé řády se mě doptávají, chtěli by mít Boha blízko.
58,3 'Proč se postíme, a nevšímáš si toho? Pokořujeme se, a nebereš to na vědomí.' Právě v den, kdy se postíváte, hovíte svým zálibám a honíte všechny své dělníky.  
58,4 Postíte se jenom pro spory a hádky, abyste mohli svévolně udeřit pěstí. Nepostíte se tak, aby bylo slyšet váš hlas na výšině.
58,5 Což to je půst, který si přeji? Den, kdy se člověk pokořuje, kdy hlavu sklání jako rákos, žínici obléká a popelem si podestýlá? Dá se toto nazvat postem, dnem, v němž má Hospodin zalíbení?
58,6 Zdalipak půst, který si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít?

zdroj: jump.cho.cz

 

Sdílet

Komentáře

floweret Mému lidu ohlas jeho nevěrnost, domu Jákobovu jeho hříchy.<br />
58,2 Den co den se mne dotazují, chtějí poznat moje cesty jako pronárod, jenž koná spravedlnost a řád svého Boha neopouští; na spravedlivé řády se mě doptávají, chtěli by mít Boha blízko.<br />
<br />
Není to tak s námi? Nemyslíme si někdy, jak jsme Bohu blízko, jak chodíme po jeho cestách... a přitom jsme si nalinkvali svoje cesty a říkáme jim "boží"...?<br />
Nechme si ohlásit své hříchy.. prosme Boha, ať nás usvědčí svým svatým Duchem... a odvraťme se od toho, co nám zjeví... <br />
Nebo radši ne? a zůstaneme ve spokojenosti? To jsme potom pokrytci...

Pavlína Krčmářová (PajaK) Floweret: mluvíš mi z duše :o)<br />
---<br />
To jsou tak krásná, úderná, jadrná a usvědčující Slova na den, díky Bohu za ně! <br />
---<br />
A kde jsou ty zástupy kajících se křesťanských mládežníků toužících po živém Bohu?<br />
Jaké jsou skutečné životy žité ve skrytu duše? Realita nasvědčuje tomu, jak to doopravdy je. Prosím Boha: "Nechť sestoupí Tvůj Duch a obnoví tvář země!"<br />
<br />
Obraťme svá srdce k Bohu a volejme, prosme: Ať Ježíš opět smyje náš hřích.<br />
Neukřižujme ho svým jednáním dnes a denně. Zřekněme se hříchu a navždy ho od sebe odežeňme. Buďme Bohu věrní, neboť On nám byl věrný na kříži a On je nám věrný na věky. Už odhoďme to staré, nemocné, slabé a očisťme a připravme svá srdce pro Ježíše, který je živý a přítomný. Kříž nám připomíná Jeho oběť za nás, ale skutečnost je ta, že On je už na věky živý!<br />
<br />
Přijměme ho jednou provždy, náš Otec si přeje, abychom ho ctili v Duchu a v pravdě. On je naším pramenem vyvěrajícím k životu

Beatrice Jak je to s tvojí věrností ve věci, pro kterou jsi se rozhodl minulý týden? <br />
<br />
Jedna moje čast by tyhle slova raději ani nečetla... Důvod? Má věrnost pokulhává...<br />
Ale ta druhá čast je nesmírně vděčná za možnost uvědomění si své nevěrnosti a láskyplné možnosti TO ZMĚNIT! - ještě STÁLE JE ČAS!

mariajana Moji milí,<br />
jak vás mám všechny ráda pro vaši upřímnost a opravdovost :-)<br />
Jen takovými buďte vždy, i když vás to bude stát hodně. Právě tehdy se vaše opravdovost ukáže a zesílí. A to človíček dokáže zase jen skrze Něho a pro Něho.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka