Denní zamyšlení s Písmem

12.5.2009

12. 5. 2009 0:01
Rubrika: O Slově na den

Pros o dar nového srdce, zřekni se všech svých bůžků..., kteří ti „nahrazují“ toho Jediného.


Ez 36,22-28

36,22 Řekni proto izraelskému domu: Toto praví Panovník Hospodin: Nečiním to kvůli vám, izraelský dome, nýbrž kvůli svému svatému jménu, které jste znesvěcovali mezi pronárody, kamkoli jste přišli.
36,23 Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok Panovníka Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima svou svatost.
36,24 Vezmu vás z pronárodů, shromáždím vás ze všech zemí a přivedu vás do vaší země.
36,25 Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich nečistot a ode všech vašich hnusných model.
36,26 A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
36,27 Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.
36,28 Pak budete sídlit v zemi, kterou jsem dal vašim otcům, budete mým lidem a já vám budu Bohem.

zdroj: jump.cho.cz

Sdílet

Komentáře

mariajana Bože, věřím ti. Tak to splň prosím brzy.

vladena88 Úžasná přislíbení, které vzbuzují v mém srdci radost a naději. Děkuji Ti Bože!

Filip Já bych to nenazval Slovo na den, ale Blog Ducha svatého. Jinak si nedokážu vysvětlit, že jen člověk rozdýchá jedno slovo na den, které se jej úzce dotýká, už je tady další...

floweret na to lze říci jen AMEN!<br />
Kéž by nám význam tohoto textu fakt "dotekl" i se všemi důsledky pro náš život.

bjetush Srdce čisté,stvoř mi Bože,aby tak pro Tebe mohlo naplno žít..vytrvalost obnov v mně,už chci jen pro Tebe naplno žít...:)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka