Denní zamyšlení s Písmem

22.7.2009

22. 7. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Komu máš být ty bližním?


Lk 10,25-37

10,25 Tu vystoupil jeden zákoník a zkoušel ho: "Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?"
10,26 Ježíš mu odpověděl: "Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?"
10,27 On mu řekl: "'Miluj Hospodina, Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí'a 'miluj svého bližního jako sám sebe'."
10,28 Ježíš mu řekl: "Správně jsi odpověděl. To čiň a budeš živ."
10,29 Zákoník se však chtěl ospravedlnit, a proto Ježíšovi řekl: "A kdo je můj bližní?"
10,30 Ježíš mu odpověděl: "Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů; ti jej obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého.
10,31 Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu.  
10,32 Stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho.
10,33 Ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem;
10,34 přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého mezka, zavezl do hostince a tam se o něj staral.
10,35 Druhého dne dal hostinskému dva denáry a řekl: 'Postarej se o něj, a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet.'
10,36 Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče?"
10,37 Zákoník odpověděl: "Ten, který mu prokázal milosrdenství." Ježíš mu řekl: "Jdi a jednej také tak."

zdroj: jump.cho.cz

Sdílet

Komentáře

r12 Podobenství,které snad dobře známe a přece si neuvědomujeme jeho hluboký význam. Cesta z Jeruzaléma do Jericha, to je cesta dolů. Jak je to hrozné když duchovně jdeme dolů. Z míst požehnání do míst kde vládne Satan. Pak mu velice snadno upadneme za oběť, jako tento ubohý člověk. Jak mnoho je těch, kteří se zdají, že jsou oprávněni nebo schopni pomoci. Ale není to pravda. Je jen jeden, který je skutečnš tímto milosrdným Samařanem; náš Pán Ježíš Kristus. On je plný milosrdenství a soucitu. Jak dobrý Pán. Nechal jsi se od Něho také již \"ošetřit a obvázat\"? On by Ti tak rád pomohl. Odpustil a odstranil hříchy ve Tvém životě. Předej Jemu svůj život. Pak budeš skutečně šťastný.

augustana http://augustana.signaly.cz/0809/jiz-predem-zodpovezena-otazka<br />
<br />
Tam je můj komentář k tomuto textu, měl-li by někdo zájem.

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka