Denní zamyšlení s Písmem

23.8.2009

23. 8. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechny falešné jistoty se nakonec stanou nesnesitelnou zátěží. Dovol Hospodinu, ať Ti on sám ukáže, čím se necháváš zotročovat, jaká břemena s sebou vláčíš v životě. On je Pán.


Iz 46,1-13

46,1 Bél klesl, Nébo se zhroutil, jejich modlářské stvůry byly naloženy na zvěř a na dobytek, ten náklad, který jste nosili, to břímě k zemdlení.
46,2 Zvířata se zhroutila, klesla spolu, břímě nebyla s to zachránit; oni musí do zajetí.
46,3 "Slyšte mě, dome Jákobův, všichni, kdo jste zůstali domu Izraelovu, vy, kteří jste chováni již od života matky, od matčina lůna na rukou nošeni:
46,4 Já sám až do vašeho stáří, až do šedin vás budu nosit. Já jsem vás učinil a já vás ponesu, budu vás nosit a zachráním."
46,5 "Komu mě připodobníte, a s kým mě srovnáte, komu mě přirovnáte, abychom si byli podobni?
46,6 Z měšce sypou zlato a na váze odvažují stříbro, najmou si zlatníka, aby jim udělal boha a pak se hrbí a klanějí.
46,7 Nosí ho na rameni, přenášejí ho, postaví jej na podstavec, a on stojí, ze svého místa se nehne. Úpějí k němu k němu, ale on se jim neozve, z jejich soužení je nezachrání.  
46,8 Připomeňte si to, vzmužte se, vezměte si to k srdci, nevěrníci.
46,9 Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já.
46,10 Od počátku oznamuji, co se v budoucnu stane, od pradávna, co se ještě nestalo. Pravím: Moje rozhodnutí platí a co se mi líbí, uskutečním.
46,11 Od východu povolávám dravce, ze vzdálené země muže své volby. Jak jsem slíbil, tak to uskutečním, jak jsem si předsevzal, tak to splním.
46,12 Naslouchejte mi, vy zarputilci, vzdálení do spravedlnosti:
46,13 Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není, nebude už prodlévat má spása. Obdařím Sijón spásou, oslavím se v Izraeli."

zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 1216×

Komentáře

zdisa

Přiblížil jsem svoji spravedlnost, daleko už není, nebude už prodlévat má spása. Obdařím Sijón spásou, oslavím se v Izraeli...

akrimka

nenechme se zotročovat modlami, kéž je k nám v tom Pán milostivý!

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka