Denní zamyšlení s Písmem

14. 9. 2009

14. 9. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Jan 3,16 Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.


Tak Bůh miloval svět... Na otázku, čím Ježíš převyšuje všechny proroky a významné lidi dějin světa, existuje dvojí východisko k odpovědi:   
On je vtělený Boží Syn.   
On za mne zemřel, aby mne vysvobodil od hříchu, je můj Spasitel.   
Pokud najdeš odvahu k vyznání, že Ježíš je tvůj Pán a v srdci věříš, že vstal z mrtvých, našel(našla) jsi spásu. Objev toho, jak Bůh miloval svět, že se zcela vydal, tě nenechá chladně a lhostejně dělat věci, které zraňují lásku Otce. Možná se v tvém srdci objeví sžírající otázka, která tě nenechá spát: Jak mohu lidem ukázat, že je Bůh má rád? Jak mohu dokázat, že je s námi?    Ježíš říká: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.“ To je jediná cesta, jak být pravdivý, když chci mluvit o Kristovu kříži. To je jediná cesta jak nenabízet náboženské fráze místo pravdivé odpovědi těm , kteří hledají naději.

Jen kdo věří Kristovu kříži, může dát světu naději. (Ladislav Boros)

Sdílet

Komentáře

coragio ...je těžké se zapřít, když jde o můj prospěch...je těžké být vždy jako první, který udělá krok kupředu...nezištně....ale je to pak nádhera. Chci se o to snažit. A hurááá do skutků :-) Držte se!

akrimka Je těžké "zapřít sám sebe", nejsem si jistá, jestli jsem to někdy vůbec učinila, ale okolnosti snad člověka donutí a člověk pak volá Boha: "Pane pomož mi nést můj kříž" :-) A díky Bohu za to, aleluja!

floweret tak to je fakt dobrá zpráva: každý kdo v Ježíše věří, bude spasen.. nikdo z těch, kdo se spoléhají na Něj, Jeho dílo na kříži, nikoli na sebe, nezahyne... Chvála Pánu!

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka