Denní zamyšlení s Písmem

10. 11. 2009

10. 11. 2009 0:40
Rubrika: O Slově na den

Modleme se za náš osobní duchovní růst a ochotu následovat Krista, kamkoli jde.


 

 

Mt 19, 16-22

16 A hle, kdosi k němu přišel a zeptal se ho: "Mistře, co dobrého mám udělat, abych získal věčný život?" 17 On mu řekl: "Proč se mě ptáš na dobré? Jediný je dobrý! A chceš-li vejít do života, zachovávej přikázání!" 18 Otázal se ho: "Která?" Ježíš odpověděl: "Nebudeš zabíjet, cizoložit, krást, křivě svědčit, 19 cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe." 20 Mladík mu řekl: "To jsem všechno dodržoval! Co mi ještě schází?" 21 Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne." 22 Když mladík uslyšel to slovo, smuten odešel, neboť měl mnoho majetku.

 

Komentář

Mladík přichází za Ježíšem a touží po něčem víc, než mu může tento svět nabídnout. Chce život věčný. Jak jsme o tom hovořili včera, touží po vztahu a to po Boží blízkosti, Boží slávě, Boží lásce...

Jako členu židovského národa připomíná Ježíš mladíkovi Zákon a jeho střed, tedy Desatero. Je zajímavé, že na otázku mladíka, která přikázání má zachovávat, mu Ježíš zdůrazňuje páté, šesté, sedmé a osmé přikázání. Předešlá čtyři se jaksi předpokládají, jsou samozřejmostí, o které se nediskutuje.

Bůh musí být automaticky na prvním místě mého života, abych se pohnul z místa, abych měl vůbec nějakou touhu po věčném životě. Nabízí se hned otázka - je Bůh v mém životě vždy na prvním místě?

Mladík je zbožným mužem a s čistým svědomím může říct, že všechna ta přikázání zachovával. A zdá se mu to ještě málo (komu z nás se zdá málo dodržovat přikázání a chtěl by ještě něco víc?) a následuje otázka: „Co mi ještě schází?" Co mám ještě udělat, co navíc, co jsem nedělal? Tou nejdůležitější otázkou našeho života by nemělo být, co jsem udělal špatného, ale: „Pane, co mohu udělat víc, co mi ještě schází, co jsem opomenul dobrého udělat?"

Ježíš na mladíkovu otázku odpovídá: „Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne." Ježíšův pohled do života mladíka a zároveň do života každého z nás je tak jasný, průzračný, že mu otevřené odpovídá na jeho otázku: „ ...jdi, prodej, co ti patří...", jdi a zbav se toho na čem lpíš srdcem, jdi a zbav se toho, co stavíš do cesty mezi sebe a mě, jdi a zbav se toho, co ještě stavíš na první místo před Boha. A Ježíš dále pokračuje: „...pak přijď a následuj mne". Pak přijď a vše, co jsi opustil bude naplněno mnou samotným, já se stanu tvým bohatstvím.

Ježíš se chce stát našim bohatstvím naším majetkem, ale nemůže přijít tam, kde pro něj není místo.

 

Přímluvy

Pane odpusť mi, když nehledám štěstí, dobro a krásu u Tebe.

Kyrie eleison

Pane odpusť mi, když nejsi v mém životě na prvním místě.

Kyrie eleison

Pane odpusť mi, když nechci opustit to, co mi neprospívá na cestě za Tebou.

 

Prosíme Tě, Pane, dej nám sílu opustit vše, co nás od Tebe vzdaluje.

Kyrie eleison

Prosíme Tě, Pane, dej nám vědomí, že Ty sám jsi naším největším bohatstvím.

Kyrie eleison

Prosíme Tě, Pane, dej nám pevné rozhodnutí Tě následovat kamkoli jdeš.

Kyrie eleison

 

Otče náš...

Zobrazeno 1049×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka