Denní zamyšlení s Písmem

11. 11. 2009

11. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

Modleme se za vznik nových společenství mladých křesťanů.


 

Týden modliteb za signály.cz

1Kor 1, 3-9

3 Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista.
4 Stále za vás Bohu děkuji pro milost Boží, která vám byla dána v Kristu Ježíši;
5 on vás obohatil ve všem, v každém slovu i v každém poznání.
6 Neboť svědectví o Kristu bylo mezi vámi potvrzeno,
7 takže nejste pozadu v žádném daru milosti a čekáte, až se zjeví náš Pán Ježíš Kristus.
8 On vám bude oporou až do konce, abyste v onen den našeho Pána Ježíše Krista nebyli obviněni.
9 Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, naším Pánem Ježíšem Kristem.
Mt 18,19-20
19 Opět vám pravím, shodnou-li se dva z vás na zemi v prosbě o jakoukoli věc, můj nebeský Otec jim to učiní.
20 Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich."


Komentář

„Věrný je Bůh, který vás povolal do společenství se svým Synem, našim Pánem Ježíšem Kristem." Není to nádherná věta? Věta, která nás znovu a znovu ujišťuje o věrnosti Boha ve své lásce k člověku. Dále o důstojnosti člověka, který byl povolán do společenství. Slovo povolání má souvislost se slovem vyvolení. Byli jsme nejen pozváni, ale i vyvoleni ke společenství s Ježíšem Kristem, Božím Synem. Dostalo se nám tak v plnosti slovo Evangelia a jeho síla byla u mnohých z nás potvrzena (konfirmována), takže nejsme pozadu v žádném daru milosti, daru Ducha svatého. Jak veliká důstojnost člověka, který přijal křest a skrze něj byl připojen k pravému vinnému kmeni, kterým je Ježíš Kristus. „Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se (nejen) smíme nazývat Božími dětmi, ale (že jimi) také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho." 1 Jn 3,1
Slovo společenství může mít mnoho rozměrů a naše lidská setkávání na různých úrovních mohou mít různou velikost i kvalitu. I setkávání na signály.cz může být jen setkávání spolku lidí závislých na internetu, mailování, chatování, blogování... Hrozí tu nebezpečí, že se tu vytratí to podstatné a tím je setkání každého z nás s Kristem, jak to osobní tak i to společné. Signály.cz se nemají stát cílem, ale prostředkem pro navazování vztahu, vytváření společenství, farních, diecézních, těch, které vyjdou z center života mládeže a mnoha dalších.
Druhý úryvek vybraný na dnešní den nám právě ukazuje sílu a moc společenství, společné modlitby. A Ježíš nám přislibuje, že shodnou-li se dva v prosbě (tedy v modlitbě) o jakoukoli věc (rozuměj dobrou), nebeský Otec jim ji učiní. Věříme vůbec tomuto slovu? Věříme, že tam, kde se křesťané scházejí v Kristově jménu, je On uprostřed nich, stejně jako byl mezi svými apoštoly před staletími? Věříme tomu, že společná modlitba třeba i malého společenství může být vyslyšena i v případě závažných onemocnění nebo problémů?

Ve chvilce ticha vzbuďme víru v sílu a moc společného setkávání křesťanů v modlitbě a prosbě ve shodě s Boží vůlí.

Otče náš...

Zobrazeno 1039×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka