Denní zamyšlení s Písmem

16.11.2009

16. 11. 2009 0:00
Rubrika: O Slově na den

J 20,1-18 První den po sobotě, když ještě byla tma, šla Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je od hrobu odvalen.


2. Běžela k Šimonu Petrovi a k tomu učedníkovi, kterého Ježíš miloval, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu, a nevíme, kam ho položili.“ 3. Petr a ten druhý učedník vstali a šli k hrobu. 4. Oba dva běželi, ale ten druhý učedník předběhl Petra a byl u hrobu první. 5. Sehnul se a viděl tam ležet lněná plátna, ale dovnitř nevešel. 6. Po něm přišel Šimon Petr a vešel do hrobu. Uviděl tam ležet lněná plátna, 7. ale šátek, jímž ovázali Ježíšovu hlavu, neležel mezi plátny, nýbrž byl svinut na jiném místě. 8. Potom vešel dovnitř i ten druhý učedník, který přišel k hrobu dřív; spatřil vše a uvěřil. 9. Dosud totiž nevěděli, že podle Písma musí vstát z mrtvých. 10. Oba učedníci se pak vrátili domů. 11. Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do hrobu 12. a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou. 13. Otázali se Marie: „Proč pláčeš? “ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána a nevím, kam ho položili.“ 14. Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že je to on. 15. Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník, mu odpověděla: „Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a já pro něj půjdu.“ 16. Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“, to znamená ‚Mistře‘. 17. Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu svému i Bohu vašemu.“ 18. Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána a toto mi řekl.“


Koukáme a pro zaujatost svými představami nevidíme.

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1078×

Komentáře

jamaa

"... a pro zaujatost svými představami nevidíme." hmm

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka