Denní zamyšlení s Písmem

21.12.-27.12.2009

20. 12. 2009 23:59

PONDĚLÍ

1.den Bar 4,30-37 30Buď dobré mysli, Jeruzaléme, potěší tě ten, kdo tě povolal jménem. 31Běda těm, kdo se vůči tobě dopouštěli zlého, kdo se radovali z tvého pádu, 32běda městům, kterým tvé děti musely otročit, běda tomu městu , které vzalo do zajetí tvé syny! 33Jako se totiž radovalo nad tvým pádem a jásalo nad tvou porážkou, tak bude bědovat nad svým vlastním zpustošením. 34Způsobím, že už v něm nebudou jásat zástupy a veselí se mu změní v žalost. 35Věčný na ně sešle oheň na mnoho dnů, běsi v něm budou bydlet po dlouhou dobu. 36Ohlédni se na východ, Jeruzaléme, pohlédni, jaké potěšení ti přichází od Boha! 37Pohleď, přicházejí tvoji synové, které jsi musel propustit, přicházejí, shromážděni od východu až na západ slovem Svatého, a radují se z Boží slávy.

 

Ten příslib není špatný.


ÚTERÝ

2.den Iz 12,2 2Hle, Bůh je má spása, doufám a jsem beze strachu. Hospodin, jen Hospodin je má záštita a píseň, stal se mou spásou.“


Zůstaň s dnešním textem, několikrát se jej pomodli a chceš-li, můžeš ve vyznání autora pokračovat vlastními slovy.


STŘEDA

3.den Jak 5,7-9 7Buďte tedy trpěliví, bratří, až do příchodu Páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocennou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. 8I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod Páně je blízko. 9Nestěžujte si jeden na druhého, bratří, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí přede dveřmi!

 

Některé změny v životě, v sobě, ve vztazích, musíme očekávat trpělivě. Nenastanou totiž ze dne na den. Trvá nějaký čas, než pomalu vyklíčí, získají potřebnou sílu prorazit na světlo a také chvíli trvá, než si jich všimneme. Ale celou dobu se něco děje i když zvenčí není nic vidět. Je to jako obilí, které se na podzim zaseje – žádný výsledek. Pak přijdou první mrazy – opět není nic vidět. Pak dokonce napadne sníh, no to už teprve nic nevidíme. A to nám uplynulo už dobrých 5-6 měsíců. Přijde jaro, obleva – jen bláto, jinak nic. Konečně teplejší a delší sluneční paprsky a – je to nevíře, ale z té země cosi leze. Malé, zelené, slabé, hm, to asi nebude mít moc budoucnost.. Všichni víme, co následuje. Malé, zelené, slabé vyroste, zesílí a zežloutne, uzraje. Ale zastavte se nad tím „nepoměrem“. Jestliže se někdy v září zaseje a do března leží sníh či mrzne, je to celkem 6-7 měsíců, kdy se „nic neděje“. Lépe řečeno – není nic vidět. A pak, během zbylých 5ti měsíců stihne úroda vyrůst i uzrát. Často nevidíme žádné změny, o které Pána prosíme. Ale to neznamená, že se nic neděje.


ČTVRTEK

4.den Iz 60,1-2 1„Povstaň, rozjasni se, protože ti vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva. 2Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva.

 

Blíží se noc, kdy budeme slavit příchod Světla. Světla i pro Tvůj život.


PÁTEK

5.den Lk 2,10-14 10Anděl jim řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. 11Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. 12Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“ 13A hned tu bylo s andělem množství nebeských zástupů a takto chválili Boha: 14„Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení.“

 

Bůh se narodil ve chlévě. On nemá problém s hnojištěm našeho života. Záleží jen na Tobě, zda mu dovolíš, aby se narodil i tam.


SOBOTA

6.den 2Kor 8,9 9Znáte přece štědrost našeho Pána Ježíše Krista: byl bohatý, ale pro vás se stal chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.

 

Zkus se dnes něčeho vzdát pro druhé – možná to bude oblíbený druh cukroví, který zbyl na talíři poslední, možná oblíbené kalhoty či sukně, kterou si zrovna chce na sebe vzít sestra a možná to bude Tvoje představa o tom, co budeš dnes dělat. Někdo či něco Ti udělalo čáru přes rozpočet a vše je jinak. Zkus to pokojně přijmout. I v tom je chudoba. Pros Pána, aby Tě učil být chudým/chudou. Svěř se mu.


NEDĚLE

7.den Tit 2,11-14 11Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem 12a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku 13a očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho Spasitele Ježíše Krista. 14On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.

 

Ztiš se a zůstaň s veršem či slovem, které je Ti blízké. Otevři své srdce milosti, kterou Ti Bůh chce dát právě dnes.


ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1044×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka