Denní zamyšlení s Písmem

13.1.2010

13. 1. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Když seděl na Olivové hoře a byli sami, přistoupili k němu učedníci a řekli:


„Pověz nám, kdy to nastane a jaké bude znamení tvého příchodu a skonání věku!“ 4Ježíš jim odpověděl: „Mějte se na pozoru, aby vás někdo nesvedl. 5Neboť mnozí přijdou v mém jménu a budou říkat ‚já jsem Mesiáš ‘ a svedou mnohé. 6Budete slyšet válečný ryk a zvěsti o válkách; hleďte, abyste se nelekali. Musí to být, ale to ještě nebude konec. 7Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech. 8Ale to vše bude teprve začátek bolestí. 9Tehdy vás budou vydávat v soužení i na smrt a všechny národy vás budou nenávidět pro mé jméno. 10A tehdy mnozí odpadnou a navzájem se budou zrazovat a jedni druhé nenávidět; 11povstanou lživí proroci a mnohé svedou, 12a protože se rozmůže nepravost, vychladne láska mnohých. 13Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen. 14A toto evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům, a teprve potom přijde konec.

36O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám. 37Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noeho: 38Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noe vešel do korábu, 39a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky – takový bude i příchod Syna člověka. 40Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. 41Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechána. 42Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. 43Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční dobu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. 44Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

/Mt 24,3-14; 36-44/

A znovu text o bdělosti a připravenosti. Zkus dnes opět smazat nějaký svůj dluh vůči někomu, napravit křivdu, vrátit půjčené věci, pomodlit se za ty, kterým to již dlouho slibuješ, nabídnout odpuštění, smíření, zkusit se naučit na zítřejší písemku a ne pouze vypracovat tahák, pomoci s něčím doma sám/sama od sebe...

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1126×

Komentáře

Wláďa

Povstane národ proti národu a království proti království, bude hlad a zemětřesení na mnoha místech..<br />
<br />
Docela aktuální..

akrimka

vždy připravena :-D spíše dluží lidé mě, ale radši se nepamatuji kolik :-)

Veronika Březinová

Nejwíc mě oslovil tento verš:<br />
"Ale kdo vytrvá až do konce, bude spasen."<br />
<br />
Je hodně inspirující, že:)?

Zobrazit 3 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka