Denní zamyšlení s Písmem

24. 3. 2010 6:57
Rubrika: O Slově na den

kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem.


Tehdy k němu přistoupila matka synů Zebedeových se svými syny, klaněla se mu a chtěla ho o něco požádat. On jí řekl: „Co chceš?“ Řekla: „Ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království.“ Ježíš však odpověděl: „Nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít?“ Řekli mu: „Můžeme.“ Praví jim: „Můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc; ta místa patří těm, jimž je připravil můj Otec.“ Když to uslyšelo ostatních deset, rozmrzeli se na oba bratry. Ale Ježíš si je zavolal a řekl: „Víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi: kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem; a kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tak jako Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

/Mt 20,20-28/


Minulé století – a vaše země toho byla svědkem – vidělo padnout nemálo mocných,
o nichž se zdálo, že dosáhli výšin takřka závratných. A najednou byla jejich moc
pryč. Ti, kdo popírají Boha, a v důsledku toho postrádají úctu k člověku, mají –
zdá se – snadný život a dosahují materiálního úspěchu. Stačí však nahlédnout pod
povrch a zjistíme, že tito lidé jsou nešťastní a nespokojení. Pouze ten, kdo v srdci
uchovává posvátnou „bázeň Boží“, má důvěru i v člověka a dokáže věnovat svůj
život vytvoření spravedlivějšího a bratrského světa. Dnes je třeba lidí „věřících“ a
„věrohodných“, připravených rozšířit do každé oblasti společnosti ty křesťanské
zásady a ideály, jimiž se inspiruje jejich jednání. To je svatost, univerzální povo-
lání všech pokřtěných, které je vede, aby plnili své povinnosti věrně a s odvahou,
aby nehleděli na vlastní sobecký zájem, ale na společné dobro, a hledali v každém
okamžiku Boží vůli.

(Benedikt XVI., Stará Boleslav 28.9.2009)

Zamyšlení: Nemusíme bojovat o privilegovaná místa, protože Bůh nikoho neu-
přednostňuje. Každému dává v Kristu plnost lidství. Ať jsme kýmkoliv, ať děláme
cokoliv, vždy jsme ve službě! Nepovyšuji se v některém vztahu nad svého bližního?
Nepřináším do vztahů s druhými lidmi rozmrzelost?
Úkol: Zkus dnes přijít za Ježíšem a prosit ho za místa v jeho království pro své
blízké. Pokud je to možné, vyzvi ke společné modlitbě svou rodinu.

Zobrazeno 981×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka