Denní zamyšlení s Písmem

22. 4. 2010

22. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Můj nářek jsi změnil v taneční rej


1 Žalm. Píseň při posvěcení Hospodinova domu. Davidův. 2Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin , nedopřáls mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali. 3Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě. 4Vyvedl jsi mě z podsvětí, Hospodine, zachovals mě při životě, abych nesestoupil v jámu. 5Pějte žalmy Hospodinu, jeho věrní, vzdejte chválu tomu, co připomíná jeho svatost, 6neboť jeho hněv je na okamžik, jeho přízeň však na celý život. Večer se uhostí pláč, a ráno všechno plesá. 7V dobách pohody jsem řekl: Mnou nikdy nic neotřese. 8Hospodine, svou přízní jsi mocnou učinil mou horu. Ukryls tvář a zděsil jsem se. 9K tobě, Hospodine, volám, tebe, Panovníku, prosím: 10Jaký užitek vzejde z mé krve, sestoupím-li v jámu? Což ti prach vzdá chválu, bude hlásat tvoji věrnost? 11Hospodine, slyš a smiluj se nade mnou, buď mi pomocníkem, Hospodine. 12Můj nářek jsi změnil v taneční rej, vysvlékls mě z žíněného roucha, opásal jsi mě radostí, 13aby sláva ti pěla žalmy a již neumlkla. Hospodine, Bože můj, budu ti vzdávat chválu věčně.

/Ž30/

Vyvyšuj Hospodina nad dnešním dnem, nad lidmi, se kterými se potkáš. Vyvyšuj ho nad svými boji, pokušeními, nad svým hříchem. Vyvyšuj ho nad svojí rezignací, sobectvím, nad pocitem, že si vystačíš sám/sama. Vyvyšuj ho ve svém srdci.

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1182×

Komentáře

Adusska

Vyvyšuj ho nad svými boji, pokušeními, nad svým hříchem. Vyvyšuj ho nad svojí rezignací, sobectvím..:)

Zamdotex

"nedopřáls mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali... Hospodine, Bože můj, k tobě jsem volal o pomoc a uzdravils mě. Vyvedl jsi mě z podsvětí,... BUDU TI VZDÁVAT CHVÁLUU VĚČNĚ!

MakiPeggy

Děkuju...

Filip

A to jsem byl dneska u zpovědi....Hospodine, tebe vyvyšuji, neboť jsi mě vytáhl z hlubin , nedopřáls mým nepřátelům, aby se nade mnou radovali. <a href="http://www.youtube.com/watch?v=CeF1CNT1A5s&feature=related" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=CeF1CNT1A5s&feature=related</a> "I want to fall in love with you"

Zobrazit 4 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka