Denní zamyšlení s Písmem

23. 4. 2010

23. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost,


3Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; 4v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. 5Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny 6a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. 7V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, 8kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti, 9když nám dal poznat tajemství svého záměru, svého milostivého rozhodnutí, jímž si předsevzal, 10že podle svého plánu, až se naplní čas, přivede všechno na nebi i na zemi k jednotě v Kristu. 11On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání, 12abychom my, kteří jsme na Krista upnuli svou naději, stali se chválou jeho slávy. 13V něm byla i vám, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium o svém spasení, a uvěřili mu, vtisknuta pečeť zaslíbeného Ducha svatého 14jako závdavek našeho dědictví na vykoupení těch, které si Bůh vydobyl k chvále své slávy.

/Ef 1,3-14/

Chval Pána a děkuj mu za vše, co pro Tebe udělal a dál dělá. Potom si vezmi dnešní text a pomalu si ho přečti, v Boží přítomnosti. Přečti si jej v jednotném čísle, jako by byl psaný přímo Tobě. Zůstaň u verše, který Tě osloví.

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 1156×

Komentáře

mariajana

Milý Pavle,<br />
<br />
no, tož to sis nevybral moc lehké téma :-)<br />
Moc ráda si s tebou o tom povykládám - až to tak bude mět být :-)<br />
<br />
Jinak - souhlas. A to i s Angelarem.

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka