Denní zamyšlení s Písmem

3. 4. 2010

3. 4. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Všechnu naději jsem složil v Hospodina.


2Všechnu naději jsem složil v Hospodina. On se ke mně sklonil, slyšel mě, když o pomoc jsem volal. 3Vytáhl mě z jámy zmaru, z tůně bahna, postavil mé nohy na skálu, dopřál mi bezpečně kráčet 4a do úst mi vložil novou píseň, chvalozpěv našemu Bohu. Uvidí to mnozí a pojme je bázeň, budou doufat v Hospodina. 5Blaze muži, který doufá v Hospodina, k obludám se neobrací, ani k těm, kteří se uchylují ke lži. 6Mnoho divů jsi vykonal, můj Bože, Hospodine, ve tvých úmyslech s námi se ti nevyrovná nikdo. Chci je rozhlašovat, mluvit o nich , je jich tolik, že je vypovědět nelze.

/Ž 40,2-6/

Chval Pána za jeho věrnost k Tobě na Tvých cestách. Děkuj mu, připomeň si konkrétní činy jeho lásky k Tobě. Touží se s Tebou setkat i dnes.

ZDROJ: jump.cho.cz

Zobrazeno 885×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka