Denní zamyšlení s Písmem

5. 7. 2010

5. 7. 2010 0:00
Rubrika: O Slově na den

Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný.


7Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám Hospodin a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoli lidu. 8Ale protože vás Hospodin miluje a zachovává přísahu, kterou se zavázal vašim otcům, vyvedl vás Hospodin pevnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví, z rukou faraóna, krále egyptského. 9Poznej tedy, že Hospodin, tvůj Bůh, je Bůh, Bůh věrný, zachovávající smlouvu a milosrdenství do tisícího pokolení těm, kteří ho milují a dbají na jeho přikázání.

/Dt 7,7-9/

Hospodin si nevyvolil Izrael proto, že by musel, nevysvobodil jej z Egypta proto, že by to byla jeho povinnost. Pros dnes Pána, aby Ti otevřel oči, uši, srdce. On ani ve Tvém životě nejednal a nejedná z povinnosti.

zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 952×

Komentáře

mirahrobar

Kéž Pán a Duch Svatý neustále otevírá naše srdce k přijímání a naplňování života v lásce a ve svatosti. Amen

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka