Denní zamyšlení s Písmem

7. 8. 2010

7. 8. 2010 8:30
Rubrika: O Slově na den

Nedychtěme po marné slávě, nepopouzejme jedni druhé a jedni druhým nezáviďme.


16. Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla. 17. Vždyť žádost těla je proti Duchu a žádost Ducha proti tělu; ty věci jsou ve vzájemném rozporu, abyste nečinili, co byste chtěli. 18. Jestliže jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem. 19. Skutky těla jsou ovšem zjevné. Jsou to: cizoložství, smilstvo, nečistota, nestydatost, 20. modlářství, čarodějnictví, nepřátelství, sváry, žárlení, hněvání, soupeření, roztržky, sekty, 21. závidění, vraždy, opilství, hodování a takové podobné věci. Předpovídám vám, jak jsem už dříve řekl, že ti, kdo takové věci dělají, nebudou dědici Božího království. 22. Ovocem Ducha je pak láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, krotkost, zdrženlivost. 23. Proti takovým není žádný zákon. 24. A ti, kdo jsou Kristovi, ukřižovali své tělo s vášněmi a žádostmi. 25. Jsme-li živí Duchem, pak také Duchem choďme 26. Nedychtěme po marné slávě, nepopouzejme jedni druhé a jedni druhým nezáviďme.

/Gal 5,16-26/

V dnešním textu jsme společně s Galaťany zváni, abychom nežili podle své vůle, ale dle vůle Boží, abychom ovládali touhy svého těla ve všech směrech a byli laskaví ke svým bližním, milosrdní, pravdiví,… Je to pohoda, ne? To přece jako křesťané naprosto zvládáte, jen se trochu snažit… Tak pokud začínáte propadat skleslosti a docházíte k závěru, že to nezvládáte a že to křesťanství asi není pro vás, že si na tu svatost asi necháte zajít chuť, zastavte se, a celý text si pozorně přečtěte od začátku. Pavel nepíše „…makejte na sobě, postěte se, modlete se, odpouštějte, buďte milosrdní, vždyť na to máte…“ Ale „žijte z moci Božího Ducha…“ Tedy ne, že je to vše nárok, který já musím zvládnout. Nemám se o to vše snažit ze své síly. Na to opravdu nemá ani největší světec. Ale dovol Duchu svatému, ať toto všechno v Tobě učiní. To je první a nejdůležitější krok. Ať On promění Tvé srdce. Ať On Tě učiní milosrdným. Ať On Tě učí laskavosti, přímosti, ať On sám Ti ukazuje kudy…

zdroj: jump.cho.cz

 

Zobrazeno 1163×

Komentáře

Liduš-Ch

Vau!!:-) <br />
Přijď Duchu svatý, přijď do mého srdce, je pro tebe otevřené... přijď ale nejen do mého srdce, přijď do srdcí nás všech...<br />
Díky za dnešní slovo, je úžasné:-)

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka