Denní zamyšlení s Písmem

4. 9. 2010

4. 9. 2010 0:21
Rubrika: O Slově na den

Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, bude s tebou všude


1Po smrti Mojžíše, služebníka Hospodinova, řekl Hospodin Jozuovi, synu Núnovu, který Mojžíšovi přisluhoval: 2„Mojžíš, můj služebník, zemřel. Nyní tedy vstaň a přejdi s veškerým tímto lidem přes tento Jordán do země, kterou dávám Izraelcům. 3Dal jsem vám každé místo, na které vaše noha šlápne, jak jsem přislíbil Mojžíšovi. 4Vaše pomezí povede od stepi a tohoto Libanónu až k veliké řece, řece Eufratu, podél celé země Chetejců až k Velkému moři, kde zapadá slunce. 5Po všechny dny tvého života se proti tobě nikdo nepostaví. Jako jsem byl s Mojžíšem, budu i s tebou. Nenechám tě klesnout a neopustím tě. 6Buď rozhodný a udatný, neboť ty rozdělíš tomuto lidu zemi v dědictví, jak jsem se přísežně zavázal jejich otcům, že jim ji dám. 7Jen buď rozhodný a velmi udatný, bedlivě plň vše, co je v zákoně, který ti přikázal Mojžíš, můj služebník. Neodchyluj se od něho napravo ani nalevo; tak budeš jednat prozíravě všude, kam půjdeš. 8Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. 9Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“

/Joz 1,1-9/

Bůh Tě nově volá, možná na nové místo, do nové služby, nebo k novému prožívání toho, co zůstává stejné. Počítá s Tebou a důvěřuje Ti. A chce po Tobě jediné: abys s Ním počítal/a a důvěřoval/a Mu.

zdroj: jump.cho.cz

Zobrazeno 1461×

Komentáře

akrimka

Díky pane, že dáváš našim životům smysl v tomto stále nesmyslnějším světě!

veravera

Pane Bože, dej ať tomuto slovu věřím každý den znovu a znovu. Děkuji Ti. Alejuja !

Zobrazit 2 komentáře »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka