Denní zamyšlení s Písmem

Pondělí

8. 11. 2010 0:04
Rubrika: O Slově na den

Dnes se můžeme modlit za ty, kteří se podílejí na duchovním vedení projektu signály.cz


9 Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
10 Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.
11 V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu.
12 Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí.
13 Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství.
14 Svolávejte dobro na ty, kteří vás pronásledují, dobro, a ne zlo.
15 Radujte se s radujícími, plačte s plačícími.
16 Mějte porozumění jeden pro druhého. Nesmýšlejte vysoko, ale věnujte se všedním službám.
Nespoléhejte na svou vlastní chytrost.
17 Nikomu neodplácejte zlým za zlé. Vůči všem mějte na mysli jen dobré.
18 Je-li možno, pokud to záleží na vás, žijte se všemi v pokoji.
19 Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: ‚Mně patří
pomsta, já odplatím, praví Pán.
20 ‘Ale také: ‚Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít; tím ho zahanbíš a
přivedeš k lítosti.‘
21 Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem.

/Řím 12,9–21/


Někdy má člověk pocit, že je to na něj moc. Vše se valí jako vodopád. To musí stihnout, pak zase
něco jiného. Od rána do večera mnoho povinností, až se může zdát, že je něco špatně. Spasitel už
přišel, je zde mezi námi a přijde ve slávě na konci časů. Pokud máme určitou zodpovědnost za
druhé, nesmíme zapomínat, že nejsme spasitelé, ale že se na Jeho díle můžeme podílet. On je tím
hlavním činitelem veškerého dění a to i toho, které má skrze nás sloužit k dobru mnoha lidí. Bez
Něj nejsme nic. A s Ním? To už se dá ledacos udělat. Jen být s Ním.
Možno zakončit vlastními přímluvami a modlitbou Otče náš.

 

Dnešní slovo na den je zároveň modlitbou v rámci týdne modliteb za signály 2010 probíhající od 7. do 13. listopadu. Připojte se k těm, kteří se už modlí a stáhněte si brožuru se všemi modlitbami zde: http://www.signaly.cz/tyden-modliteb-za-signaly-2010 .

Zobrazeno 1127×

Komentáře

akrimka

ano, líbí se mi"když máme zodpovědnost za druhé", to je jedině ve vztahu, když sepro nějaký vztah rozhodnu, automaticky tím jako boží dítě přebírám zodpovědnost z aúspěšné fungování toho vztau, vždyť Ježíš je vládce a my vládneme s ním...Alelujá!

Zobrazit 1 komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Nejnovější

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Ondřej Válka